Výsledky testu

Petal Cleanse™ byl ve Velké Británii testován nezávislou agenturou MRSL (Market Research Solutions Limited). Ve stanoveném časovém plánu test dokončilo celkem 107 účastníků, kteří užívali výrobek Petal Cleanse™ u svého domácího zvířete po dobu tří týdnů.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

Vhodným respondentem byl ten, kdo doma chová psa nebo kočku a je alergický na zvířata, nebo sdílí domácnost s někým, kdo alergii má.
Respondenti trpěli alergií na psy nebo kočky, případně měli vícečetné alergie. Někteří užívali předepsané léky denně, jiní občas.
Přípravkem bylo ošetřeno 107 koček, 70 psů a 5 dalších zvířat. Převážně se jednalo o dospělá zvířata, která v dané domácnosti žila v průměru 4,5 roku a předtím neměla problémy s kůží.

Účinek působení přípravku na člověka se měřil prostřednictvím:

  • subjektivního hodnocení časového vývoje příznaků
  • frekvence užívání léčiv

Před zahájením testování byly zjištěny příznaky alergie respondenta a stav srsti domácího zvířete a po celou dobu testu byly vedeny pravidelné zápisy o užívání léčiv.
Vzorky srsti před a po ošetření byly odeslány do laboratoře a prozkoumány pod elektronovým mikroskopem.

ZJIŠTĚNÝ ÚČINEK

A) Účinek přípravku u lidí:

  • snížila se potřeba léků,
  • snížila se četnost pozorovaných příznaků alergie,
  • snížil se výskyt příznaků u lidí s vícečetnými alergiemi

Podíl těch, kteří uvádějí, že žádné léčivo neužívají, se zvyšuje z 5 % před použitím přípravku na 35 % ve čtvrtém týdnu. Účastníkům testu se snížil průměrný počet užívaných dávek léků z tří dávek týdně na 1,8 dávky týdně.
Zatímco na začátku pouze 2 procenta dotazovaných uváděla, že nepozorují žádné příznaky alergie, během testu příznaky zmizely celkem u 30 procent pacientů. 75 procent respondentů se domnívá, že přípravek snížil příznaky jejich alergie. Podařilo se také prokázat, že přípravek snižuje výskyt příznaků u lidí s vícečetnými alergiemi.

B) Účinek přípravku u zvířat:
U drtivé většiny domácích zvířat s normální srstí zůstala srst stejně kvalitní jako na začátku. U zvířat s méně kvalitní srstí došlo ke zlepšení, zejména co se týče suchosti, mastnosti a tvorby lupů. Někteří respondenti u zvířat pozorují i mírné zvýšení lesku a snížení škrábání.

ZÁVĚR

Petal Cleanse™ vyšel z testu jako velice účinný přípravek, který se zaměřuje na příčiny vzniku alergií. Díky němu se sníží dávkování léků pro člověka, který je alergií postižen, a zvířeti se zlepší stav srsti.